erkenningsnummer 2505

selecteer taal
Onze wachttijdenMeer info

Rijbewijs B: Personenauto

Evaluatieopleiding: voorlopig rijbewijs van 36 maand met begeleider

De EVALUATIEOPLEIDING omvat 6 uur of 8 uur praktijkles.

De EVALUATIEOPLEIDING VAN 6 UUR ZONDER PROEFEXAMEN heeft tot doel de kandidaat-bestuurder die reeds geruime tijd geoefend heeft met zijn begeleider, te evalueren. Er wordt nagegaan of de bediening van het voertuig (stuur-, kijk-, remtechniek,…) juist worden toegepast. De examenmanoeuvres worden gecontroleerd en jouw lesgever zal kijken of de verkeersdeelname en het verkeersinzicht voldoende zijn voor het examen. Jouw lesgever zal eerst nagaan in welke mate de manoeuvres gekend zijn. Zijn de manoeuvres onvoldoende of nog niet gekend, hou er dan rekening mee dat jouw lesgever 4 uur nodig heeft om deze manoeuvres aan te leren. De laatste 2 uur worden gebruikt om de bediening van het voertuig op punt te zetten. Om een proefexamen af te leggen op courante examenwegen is er onvoldoende tijd.

De EVALUATIEOPLEIDING VAN 8 UUR MET PROEFEXAMEN OP COURANTE EXAMENWEGEN verloopt op dezelfde manier als de evaluatieopleiding van 6 uur. Indien je na 6 uur alle vaardigheden voldoende beheerst, worden de 2 uur extra gebruikt om een proefexamen af te leggen op courante examenwegen.

Dit is dus de ideale opleiding om na te gaan of je examenklaar bent. Je kan als aanvulling op deze opleiding samen met je lesgever en het voertuig van de rijschool naar het examen gaan. Het staat je vrij om ook met je eigen voertuig en eigen begeleider naar het praktijkexamen te gaan.

Vanzelfsprekend kan je ook kiezen om zes uur les te volgen als aanvang van je opleiding. Dit pakket is echter te beperkt om zowel de bediening van je voertuig, de manoeuvres en de verkeersdeelname te overlopen. Wie geen enkele rijervaring heeft en graag de basis zou willen verwerven via de rijschool kiest beter voor de STARTERSOPLEIDING.

Ten vroegste op je 17de verjaardag kan je een voorlopig rijbewijs van 36 maand afhalen. Je rijdt tijdens deze periode steeds met begeleider.

Na 3 maanden stage en ten vroegste vanaf je 18de verjaardag kan je praktijkexamen afleggen met je begeleider of via de rijschool. Na elke twee mislukte examenbeurten ben je verplicht 6 uur les te volgen.

Je begeleider moet minstens 8 jaar een rijbewijs hebben en de laatste drie jaar geen verval van het recht tot sturen opgelopen hebben.

Startersopleiding: voorlopig rijbewijs van 36 maand met begeleider

Vanaf 17 jaar kan je starten met deze opleiding.

Je kan een lessenreeks theorie volgen of d.m.v. zelfstudie je theorie-examen voorbereiden.

Deze praktijkopleiding omvat 12 uur les.

Kies je voor STARTERSOPLEIDING dan kies je voor een STAGE MET BEGELEIDER. Deze opleiding omvat het aanleren van de bediening van het voertuig, leren manoeuvreren (parkeren,keren,…) en verkeersdeelname. Na deze opleiding zal je begeleider je moeten helpen bij het inoefenen van je vaardigheden, je leren defensief rijden, je helpen met het opbouwen van je verkeersinzicht, je aan het verkeer leren deelnemen,… .

Ten vroegste op je 17de verjaardag begin je aan een stageperiode van 3 jaar. Je rijdt tijdens deze periode steeds vergezeld van je begeleider(s). Deze naam van jouw begeleiders(s) worden op het voorlopig rijbewijs geplaatst.

Na 3 maanden stage en ten vroegste vanaf 18 jaar kan je praktijk-examen doen met je begeleider of via de rijschool.Na elke twee mislukte examenbeurten ben je verplicht 6 uur les te volgen.

Je begeleider moet minstens 8 jaar een rijbewijs hebben, de laatste drie jaar geen verval opgelopen hebben, staat niet vermeld op je voorlopig rijbewijs.

In totaal volg je dus 12 uur praktijkles. Tijdens je stage kan je per twee uur tussenlessen nemen. Enkele weken voor je examen raden wij je aan een evaluatieles te volgen.Tijdens deze les kijken wij of je examenklaar bent en geven wij je zeer concrete tips i.v.m. het examen en de mogelijke examenparcours.

Rijopleiding met opvolging: voorlopig rijbewijs van 36 maand met begeleider

Vanaf 17 jaar kan je starten met deze opleiding.

Je kan een lessenreeks theorie volgen of d.m.v. zelfstudie je theorie-examen voorbereiden.

Deze praktijkopleiding omvat 17 uur les en is zonder twijfel de beste opleiding voor diegene die beschikken over een goede begeleider. Je leert alles via een professionele lesgever, je begeleider helpt je met het opdoen van verkeersinzicht en door de opvolging vermijd je dat er tijdens je stage fouten in je rijtechniek of rijstijl sluipen.

Kies je voor RIJOPLEIDING MET OPVOLGING dan kies je voor een STAGE MET BEGELEIDER. Deze opleiding omvat het aanleren van de bediening van het voertuig, leren manoeuvreren (parkeren,keren,…) en verkeersdeelname. Na deze opleiding zal je begeleider je moeten helpen bij het inoefenen van je vaardigheden, je leren defensief rijden, je helpen met het opbouwen van je verkeersinzicht, je aan het verkeer leren deelnemen,… .

Bijzonder aan deze opleiding is dat je tijdens je stage, na een aantal maanden, nog 3 uur les krijgt waarbij je vorderingen worden geëvalueerd, je nieuwe zaken worden aangeleerd en je weer verder kunt oefenen op de nieuwe leerstof. Voor je examen krijg je dan opnieuw 2 uur evaluatieles met proefexamen op mogelijke examenwegen. Dit is de ideale opleiding om te beletten dat er tijdens je stage fouten in je rijtechniek en rijstijl sluipen. Je lesgever blijft je opvolgen tijdens je stage terwijl je begeleider zorgt voor de nodige oefening. Ten vroegste op je 17de verjaardag begin je aan een stageperiode van maximaal 3 jaar. Je rijdt tijdens deze periode steeds vergezeld van je begeleider.

Na 3 maanden stage en ten vroegste vanaf 18 jaar kan je praktijkexamen doen met je begeleider of via de rijschool. Na elke twee mislukte examenbeurten ben je verplicht 6 uur les te volgen.

Je begeleider moet minstens 8 jaar een rijbewijs hebben, de laatste drie jaar geen verval opgelopen hebben, staat niet vermeld op je voorlopig rijbewijs.

In totaal volg je dus 17 uur les, eerst 12 uur, na een oefenperiode nog 3 uur en juist voor je examen nog eens 2 uur proefexamen. Tijdens de laatste les kijken wij of je examenklaar bent en geven wij je zeer concrete tips i.v.m. het examen en de mogelijke examenparcours.

Doorgedreven rijopleiding: voorlopig rijbewijs van 18 maand zonder begeleider

Vanaf 17 jaar kan je een lessenreek theorie volgen of d.m.v. zelfstudie je theorie-examen voorbereiden.

Deze praktijkopleiding omvat 20 uur les.

Enkele weken voor je 18de verjaardag kan je starten met je praktijkopleiding. Je volgt dan 20 uur praktijkles gegeven door een gebrevetteerd instructeur. Tijdens deze opleiding overlopen wij alles wat je moet beheersen om alleen te kunnen rijden. Na deze opleiding moet je uiteraard zoveel mogelijk rijden zodat je automatismen en verkeersinzicht verwerft

Op je 18de verjaardag mag je dan indien je daartoe in staat bent rijden ZONDER BEGELEIDER.

Rijd je toch met een begeleider dan moet deze minstens 8 jaar een rijbewijs hebben en mag deze de laatste drie jaar geen verval opgelopen hebben. De begeleider staat niet vermeld op je voorlopig rijbewijs.

Na je praktijklessen en ten vroegste op je 18de verjaardag begint de stageperiode die minstens 3 maanden en maximum 18 maanden duurt.

Na 3 maanden stage kan je examen doen met je begeleider of via de rijschool. Na elke twee mislukte examenbeurten ben je verplicht 6 uur les te volgen.
In het totaal moet je dus minimum 20 uur praktijkles volgen. Je mag tijdens je stage ALLEEN RIJDEN of met begeleider.

Twee maal niet geslaagd voor praktijkexamen

Je bent in het bezit van een voorlopig rijbewijs.

Verplicht 6 uur les in erkende rijschool voor je opnieuw examen kunt doen. Je mag met je voorlopig rijbewijs nog blijven rijden tot aan de uiterste geldigheidsdatum.

Voorlopig rijbewijs niet meer geldig

Je bent in het bezit van een voorlopig rijbewijs model 18 of model 36 en de geldigheid is verstreken.

Indien je theorie-examen minder dan 3 jaar geleden werd afgelegd kan je op de gemeente een nieuw voorlopig rijbewijs (M12) afhalen nadat je 6 uur praktijkles gevolgd hebt.

Indien je theorie-examen meer dan 3 jaar geleden werd afgelegd moet je eerst opnieuw theorie-examen afleggen en 6 uur praktijkles volgen. Daarna kan je weer een voorlopig rijbewijs (M12) afhalen.

Je bent in het bezit van een voorlopig rijbewijs met begeleider afgeleverd M36 en je wil overschakelen naar een voorlopig rijbewijs zonder begeleider.

Je volgt 20 uur rijles in erkende rijschool. Heb je reeds een aantal uren gevolgd in de rijschool dan komen deze uren in aanmerking op voorwaarde dat het minder dan drie jaar is geleden dat je les volgde. Je mag met je voorlopig rijbewijs met begeleider nog blijven rijden tot je lessenreeks afgewerkt is en je een nieuw voorlopig rijbewijs zonder begeleider hebt bekomen. Opgelet! Indien de theorie zou verstreken zijn, moet je eerst opnieuw slagen voor het theoretisch examen voor je van rijbewijs kan veranderen.

De geldigheid van een je voorlopig rijbewijs kan nooit worden verlengd, ook niet bij overmacht. Gebruik dus je stageperiode om veel te oefenen en ga tijdig naar het examen. Vermijdt dat je examen enkele dagen voor het verstrijken van de geldigheidsdatum van je voorlopig rijbewijs valt. Bij een eventuele mislukking kan je dan meestal niet meer tijdig voldoen aan de bovenvermelde voorwaarden.

Met de rijschool naar het examen met model 36 maand

Je kan, indien je dit wenst via de rijschool naar het examen gaan. Wij zorgen dan voor het examenvoertuig en begeleider, wij maken de afspraak op het examencentrum. Het is wenselijk voorafgaand (niet verplicht) een evaluatieles te volgen. Zo kunnen wij je slaagkansen inschatten en daar waar nodig tips geven. Deze les gaat door op de examentrajecten.