erkenningsnummer 2505

selecteer taal
Onze wachttijdenMeer info

Algemene voorwaarden

Nadat je bent ingeschreven, neemt de rijschool met je contact op om je afspraken te regelen. Wanneer afspraken werden doorgegeven en door u aanvaard werden kunnen deze ten laatste twee werkdagen vooraf worden gewijzigd of geannuleerd. Annuleren kan enkel via sms naar 0473/123 009. De datum waarop je sms toekomt geldt als bewijs.
Wij sturen je altijd een bevestiging van jouw annulatie. Hou deze sms zeker bij.
IEDERE AFSPRAAK, MINDER DAN TWEE WERKDAGEN VOORAF AFGEZEGD, WORDT AANGEREKEND. Indien de afwezigheid gestaafd wordt met doktersattest wordt 1 uur praktijkles aangerekend. In alle andere gevallen de volledige geplande lessenreeks die niet of laattijdig werd geannuleerd. Evaluatielessen tijdens je stage en examens moeten minstens één week op voorhand worden geannuleerd. Bij het niet naleven van deze termijn zal naast de les en de examenbegeleiding ook de examenretributie worden aangerekend. Niet opgenomen lessen, examens en voorschotten worden niet terugbetaald.

De eerste les krijg je een afsprakenkaart waarop je lesdagen staan vermeld. Bij eventuele wijzigingen legt de kandidaat zijn afsprakenkaart voor aan de lesgever die er de wijzigingen op aanbrengt. Enkel deze kaart of de afspraken in ons online systeem tellen als bewijs van afspraak.

Het tarief voor elke prestatie dat wordt aangerekend, is deze die ophangt in het leslokaal en vermeld staat op onze website. Geen enkele andere prestatie dan deze waarvoor in de tarieflijst een tarief is vermeld, wordt aangerekend. Wanneer de leerling tijdens verplaatsingen op de openbare weg niet achter het stuur plaatsneemt, zullen de verplaatsingen niet in aanmerking genomen worden voor de berekening van het aantal lesuren. Geen enkele andere prestatie dan deze waarvoor in de tarieflijst een tarief is vermeld wordt aangerekend.

BETALINGSVOORWAARDEN:

De lessen worden betaald bij de aanvang van de opleiding via de lesgever, de examenbegeleiding wordt betaald op de dag van het examen.

Indien je via overschrijving wenst te betalen kan dit enkel indien het lesgeld ten laatste één week na het versturen van deze inschrijving op onze rekening staat. Wens je te wachten tot de dag van de eerste rijles om te betalen, kan dit maar vragen we om binnen de week een voorschot van €185 te betalen. Jouw inschrijving is pas definitief na storting van het voorschot. Jouw wachttijd begint te lopen zodra de betaling van het voorschot op de rekening staat (IBAN BE98 635-4534501-93) of (IBAN BE04 860-1008849-31) met vermelding van je naam.

Facturen worden ten laatste de eerste les aangevraagd en worden gratis uitgereikt. Indien deze na de eerste les aangevraagd worden dan zal er een administratiekost van 25 euro worden aangerekend.

PRIVACYVERKLARING:

Ik geef aan Rijschool Dewulf bvba de toelating om de gegevens die ingevuld worden op het inschrijvingsformulier te gebruiken in het kader van mijn rijopleiding en dit in de breedste zin van de betekenis.

Deze gegevens kunnen door jou steeds worden opgevraagd bij de rijschool.

Deze gegevens kunnen indien nodig worden doorgegeven aan het examencentrum, de lesgevers van de rijschool, Inspectiedienst Mobiel Vlaanderen, de dienst rijbewijzen van de gemeente, de kruispuntbank, en onze partners.

Deze gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.