erkenningsnummer 2505

selecteer taal
Vormingsmoment begeleiders - 16 maartInfo en Inschrijven

Vormingsmoment begeleiders

Volgend vormingsmoment

  • maandag 16 maart 2020
  • donderdag 20 februari 2020 (volzet)

Het vormingsmoment gaat door van 19.00 uur tot 22.00 uur in onze rijschool in Ternat, Gemeentehuisstraat 36. Voor een vlotte afhandeling van de administratie vragen wij om aanwezig te zijn om 18.45 uur.

Het vormingsmoment richt zich uitsluitend naar de begeleiders. De aanwezigheid van de leerling bestuurder is geen meerwaarde, maar wel toegelaten. We adviseren om dit vormingsmoment enkel door de begeleiders te laten volgens.

Toelichting:

Vanaf 1 oktober 2017 moeten de begeleiders die op het “voorlopig rijbewijs 36 maand” wensen te staan, een vormingsmoment van drie uur volgen. Je kan maximum twee begeleiders op één voorlopig rijbewijs plaatsen.

Het doel van dit vormingsmoment is de begeleider inzicht te geven in de technieken die je kan gebruiken bij het begeleiden van de kandidaat-bestuurder. Deze les  gebeurt in groep. Nadien wordt geen examen of test afgenomen.

Na het vormingsmoment ontvang je een getuigschrift. Dit is 10 jaar geldig. Dit getuigschrift zal samen met het document “aanvraag voorlopig rijbewijs” op de dienst rijbewijzen van de gemeente gevraagd worden.

Het vormingsmoment mag eender wanneer gevolgd worden, ook voor het theorie-examen van de kandidaat-bestuurder.

De begeleiders van kandidaat-bestuurders die na 20 uur les een voorlopig rijbewijs 18 maand behalen, moeten het vormingsmoment niet volgen.

De kostprijs voor drie uur opleiding is €20  per begeleider. Je kan voor dezelfde kandidaat-bestuurder met twee begeleiders komen. In de rijschool is geen Bancontact. De betaling gebeurt contant voor de aanvang van het vormingsmoment.

Op voorhand inschrijven is noodzakelijk. Dit kan je door onderstaand formulier in te vullen.

Begeleider 1
Naam: Voornaam:
Straat: Nummer:
Postcode: Gemeente:
Geboren op:  (dd/mm/jjjj)   
Nummer identiteitskaart: Rijksregisternummer:
Telefoon: Gsm:
E-mail: E-mail: (herhaling ter controle)
Naam kandidaat bestuurder: Voornaam kandidaat bestuurder:
Datum vorming:   
Begeleider 2   (indien van toepassing)
Naam: Voornaam:
Straat: Nummer:
Postcode: Gemeente:
Geboren op:  (dd/mm/jjjj)   
Nummer identiteitskaart: Rijksregisternummer:
Telefoon: Gsm:
E-mail: E-mail: (herhaling ter controle)

 


Is je inschrijving correct verlopen dan krijg je vandaag via mail antwoord. Krijg je geen mail neem dan met ons contact op.